25 บาท 1 วัน+VAT=26.75.-

สมัครเลย
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7356*109776#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 1 Mbps : 500 MB
 • FUP : 128 Kbps

32 บาท 1 วัน+VAT=34.24.-

สมัครเลย
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7359*109776#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 4 Mbps : 1 GB
 • FUP : 128 Kbps

45 บาท 1 วัน+VAT=48.15.-

สมัครเลย
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7362*109776#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 6 Mbps : 1.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

55 บาท 1 วัน+VAT=58.85.-

สมัครเลย
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7365*109776#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 10 Mbps : 2 GB
 • FUP : 128 Kbps