รายสัปดาห์

เน็ต AIS ไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbps - 10 Mbps

89 บาท 7 วัน+VAT=95.23.-

สมัครเลย
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7354*109776#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 512 Kbps : 2.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

120 บาท 7 วัน+VAT=128.4.-

สมัครเลย
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7357*109776#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 1 Mbps : 2.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

220 บาท 7 วัน+VAT=235.4.-

สมัครเลย
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7360*109776#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 4 Mbps : 7 GB
 • FUP : 128 Kbps

270 บาท 7 วัน+VAT=288.9.-

สมัครเลย
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7363*109776#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 6 Mbps : 9 GB
 • FUP : 128 Kbps

รายเดือน

เน็ต AIS ไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbps - 10 Mbps

350 บาท 30 วัน+VAT=374.5.-

สมัครเลย
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7358*109776#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 1 Mbps : 7.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

650 บาท 30 วัน+VAT=695.5.-

สมัครเลย
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7361*109776#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 4 Mbps : 20 GB
 • FUP : 128 Kbps

850 บาท 30 วัน+VAT=909.5.-

สมัครเลย
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7364*109776#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 6 Mbps : 25 GB
 • FUP : 128 Kbps