รายวัน

เน็ต AIS ไม่จำกัด ความเร็ว 1 - 10 Mbps

25 บาท 1 วัน+VAT=26.75

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7356*396974#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 1 Mbps : 500 MB
 • FUP : 128 Kbps

32 บาท 1 วัน+VAT=34.24

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7359*396974#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 4 Mbps : 1 GB
 • FUP : 128 Kbps

45 บาท 1 วัน+VAT=48.15

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7362*396974#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 6 Mbps : 1.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

55 บาท 1 วัน+VAT=58.85

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7365*396974#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 10 Mbps : 2 GB
 • FUP : 128 Kbps

รายสัปดาห์

เน็ต AIS ไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbps - 6 Mbps

89 บาท 7 วัน+VAT=95.23

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7354*396974#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 512 Kbps : 2.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

120 บาท 7 วัน+VAT=128.40

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7357*396974#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 1 Mbps : 2.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

220 บาท 7 วัน+VAT=235.40

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7360*396974#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 4 Mbps : 7 GB
 • FUP : 128 Kbps

270 บาท 7 วัน+VAT=288.90

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7363*396974#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 6 Mbps : 9 GB
 • FUP : 128 Kbps

รายเดือน

เน็ต AIS ไม่จำกัด ความเร็ว 1 - 6 Mbps

350 บาท 30 วัน+VAT=374.50

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7358*396974#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 1 Mbps : 7.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

650 บาท 30 วัน+VAT=695.50

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7361*396974#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 4 Mbps : 20 GB
 • FUP : 128 Kbps

850 บาท 30 วัน+VAT=909.50

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7364*396974#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 6 Mbps : 25 GB
 • FUP : 128 Kbps