89 บาท 7 วัน+VAT=95.23

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7354*242446#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 512 Kbps : 2.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

120 บาท 7 วัน+VAT=128.4

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7098*242446#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 1 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

120 บาท 7 วัน+VAT=128.4

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7357*242446#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 1 Mbps : 2.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

220 บาท 7 วัน+VAT=235.4

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7154*242446#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 4 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

220 บาท 7 วัน+VAT=235.4

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7360*242446#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 4 Mbps : 7 GB
 • FUP : 128 Kbps

270 บาท 7 วัน+VAT=288.9

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7210*242446#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 6 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

270 บาท 7 วัน+VAT=288.9

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *777*7363*242446#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 6 Mbps : 9 GB
 • FUP : 128 Kbps