22 บาท 1 วัน+VAT=23.54

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *104*692*7793929#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 512 Kbps : 500 MB
 • FUP : 128 Kbps

25 บาท 1 วัน+VAT=26.75

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *104*693*7793929#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 1 Mbps : 500 MB
 • FUP : 128 Kbps

32 บาท 1 วัน+VAT=34.24

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *104*694*7793929#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 4 Mbps : 1 GB
 • FUP : 128 Kbps

55 บาท 1 วัน+VAT=58.85

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *104*695*7793929#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 10 Mbps : 2 GB
 • FUP : 128 Kbps