รายสัปดาห์

เน็ตดีแทคไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbps - 10 Mbps

89 บาท 7 วัน+VAT=95.23

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *104*629*7793929#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 512 Kbps : 2.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

120 บาท 7 วัน+VAT=128.40

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *104*659*7793929#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 1 Mbps : 2.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

220 บาท 7 วัน+VAT=235.40

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *104*679*7793929#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 4 Mbps : 7 GB
 • FUP : 128 Kbps

330 บาท 7 วัน+VAT=353.10

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *104*689*7793929#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 10 Mbps : 14 GB
 • FUP : 128 Kbps

รายเดือน

เน็ตดีแทคไม่จำกัด ความเร็ว 1 - 10 Mbps

350 บาท 30 วัน+VAT=374.50

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *104*696*7793929#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 1 Mbps : 7.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

650 บาท 30 วัน+VAT=695.50

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *104*697*7793929#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 4 Mbps : 20 GB
 • FUP : 128 Kbps

1,100 บาท 30 วัน+VAT=1,177

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *104*698*7793929#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 10 Mbps : 33 GB
 • FUP : 128 Kbps