22 บาท 1 วัน+VAT=23.54

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8319*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 512 Kbps : 500 MB
 • FUP : 128 Kbps

22 บาท 1 วัน+VAT=23.54

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3703*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 512 Kbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

25 บาท 1 วัน+VAT=26.75

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8322*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 1 Mbps : 500 MB
 • FUP : 128 Kbps

25 บาท 1 วัน+VAT=26.75

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3704*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 1 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

28 บาท 1 วัน+VAT=29.96

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8335*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 2 Mbps : 750 MB
 • FUP : 128 Kbps

28 บาท 1 วัน+VAT=29.96

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3705*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 2 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

32 บาท 1 วัน+VAT=34.24

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8325*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 4 Mbps : 1 GB
 • FUP : 128 Kbps

32 บาท 1 วัน+VAT=34.24

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3706*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 4 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

45 บาท 1 วัน+VAT=48.15

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8328*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 6 Mbps : 1.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

45 บาท 1 วัน+VAT=48.15

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3707*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 6 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

55 บาท 1 วัน+VAT=58.85

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8331*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 10 Mbps : 2 GB
 • FUP : 128 Kbps

55 บาท 1 วัน+VAT=58.85

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3708*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 10 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )