รายสัปดาห์

เน็ตทรูไม่ลดสปีด ความเร็ว 512 Kbps - 6 Mbps ตลอดสัปดาห์

89 บาท 7 วัน+VAT=95.23

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3713*17407613#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 512 Kbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

120 บาท 7 วัน+VAT=128.4

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3714*17407613#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 1 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

150 บาท 7 วัน+VAT=160.5

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3715*17407613#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 2 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

220 บาท 7 วัน+VAT=235.4

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3716*17407613#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 4 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

270 บาท 7 วัน+VAT=288.9

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3717*17407613#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 6 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

330 บาท 7 วัน+VAT=353.1

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3718*17407613#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 10 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

รายเดือน

เน็ตทรูไม่ลดสปีด ความเร็ว 512 Kbps - 6 Mbps ตลอดเดือน

300 บาท 30 วัน+VAT=321

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3719*17407613#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 512 Kbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

350 บาท 30 วัน+VAT=374.5

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3720*17407613#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 1 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

450 บาท 30 วัน+VAT=481.5

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3721*17407613#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 2 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

650 บาท 30 วัน+VAT=695.5

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3722*17407613#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 4 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

850 บาท 30 วัน+VAT=909.5

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3723*17407613#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 6 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )