300 บาท 30 วัน+VAT=321.-

สมัครเลย
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8321*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 512 Kbps : 7.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

350 บาท 30 วัน+VAT=374.5.-

สมัครเลย
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8324*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 1 Mbps : 7.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

450 บาท 30 วัน+VAT=481.5.-

สมัครเลย
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8338*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 2 Mbps : 12.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

650 บาท 30 วัน+VAT=695.5.-

สมัครเลย
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8327*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 4 Mbps : 20 GB
 • FUP : 128 Kbps

850 บาท 30 วัน+VAT=909.5.-

สมัครเลย
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8330*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 6 Mbps : 25 GB
 • FUP : 128 Kbps

1100 บาท 30 วัน+VAT=1177.-

สมัครเลย
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8333*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 10 Mbps : 33 GB
 • FUP : 128 Kbps