300 บาท 30 วัน+VAT=321

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8321*17407613#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 512 Kbps : 7.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

300 บาท 30 วัน+VAT=321

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3719*17407613#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 512 Kbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

350 บาท 30 วัน+VAT=374.5

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8324*17407613#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 1 Mbps : 7.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

350 บาท 30 วัน+VAT=374.5

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3720*17407613#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 1 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

450 บาท 30 วัน+VAT=481.5

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8338*17407613#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 2 Mbps : 12.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

450 บาท 30 วัน+VAT=481.5

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3721*17407613#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 2 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

650 บาท 30 วัน+VAT=695.5

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8327*17407613#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 4 Mbps : 20 GB
 • FUP : 128 Kbps

650 บาท 30 วัน+VAT=695.5

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3722*17407613#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 4 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

850 บาท 30 วัน+VAT=909.5

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8330*17407613#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 6 Mbps : 25 GB
 • FUP : 128 Kbps

850 บาท 30 วัน+VAT=909.5

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3723*17407613#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 6 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

1100 บาท 30 วัน+VAT=1177

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8333*17407613#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 10 Mbps : 33 GB
 • FUP : 128 Kbps