รายสัปดาห์ ซิมเก่า

( สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

89 บาท 7 วัน+VAT=95.23

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3713*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 512 Kbps : ตลอด
 • ( สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

120 บาท 7 วัน+VAT=128.40

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3714*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 1 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

150 บาท 7 วัน+VAT=160.50

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3715*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 2 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

220 บาท 7 วัน+VAT=235.40

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3716*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 4 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

270 บาท 7 วัน+VAT=288.90

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3717*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 6 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

330 บาท 7 วัน+VAT=353.10

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*3718*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 10 Mbps : ตลอด
 • ( สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ. 2562 )

รายสัปดาห์ ทุกซิม

( สมัครได้ทุกซิม ทั้งซิมเก่า และซิมใหม่ )

89 บาท 7 วัน+VAT=95.23

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8320*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 512 Kbps : 2.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

120 บาท 7 วัน+VAT=128.40

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8323*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 1 Mbps : 2.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

150 บาท 7 วัน+VAT=160.50

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8337*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 2 Mbps : 4.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

220 บาท 7 วัน+VAT=235.40

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8326*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 4 Mbps : 7 GB
 • FUP : 128 Kbps

270 บาท 7 วัน+VAT=288.90

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8329*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 6 Mbps : 9 GB
 • FUP : 128 Kbps

330 บาท 7 วัน+VAT=353.10

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8332*17406803#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 10 Mbps : 14 GB
 • FUP : 128 Kbps