89 บาท 7 วัน+VAT=95.23.-

สมัครเลย
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8320*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 512 Kbps : 2.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

120 บาท 7 วัน+VAT=128.4.-

สมัครเลย
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8323*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 1 Mbps : 2.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

150 บาท 7 วัน+VAT=160.5.-

สมัครเลย
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8337*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 2 Mbps : 4.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

220 บาท 7 วัน+VAT=235.4.-

สมัครเลย
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8326*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 4 Mbps : 7 GB
 • FUP : 128 Kbps

270 บาท 7 วัน+VAT=288.9.-

สมัครเลย
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8329*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 6 Mbps : 9 GB
 • FUP : 128 Kbps

330 บาท 7 วัน+VAT=353.1.-

สมัครเลย
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8332*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 10 Mbps : 14 GB
 • FUP : 128 Kbps