89 บาท 7 วัน+VAT=95.23

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *104*629*7793929#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 512 Kbps : 2.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

120 บาท 7 วัน+VAT=128.4

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *104*659*7793929#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 1 Mbps : 2.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

220 บาท 7 วัน+VAT=235.4

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *104*679*7793929#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 4 Mbps : 7 GB
 • FUP : 128 Kbps

330 บาท 7 วัน+VAT=353.1

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *104*689*7793929#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 10 Mbps : 14 GB
 • FUP : 128 Kbps