ราย 1 วัน

เน็ตทรูไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbps - 10 Mbps

22 บาท 1 วัน+VAT=23.54

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8319*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 512 Kbps : 500 MB
 • FUP : 128 Kbps

25 บาท 1 วัน+VAT=26.75

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8322*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 1 Mbps : 500 MB
 • FUP : 128 Kbps

28 บาท 1 วัน+VAT=29.96

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8335*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 2 Mbps : 750 MB
 • FUP : 128 Kbps

32 บาท 1 วัน+VAT=34.24

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8325*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 4 Mbps : 1 GB
 • FUP : 128 Kbps

45 บาท 1 วัน+VAT=48.15

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8328*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 6 Mbps : 1.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

55 บาท 1 วัน+VAT=58.85

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8331*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 10 Mbps : 2 GB
 • FUP : 128 Kbps

ราย 2 วัน

เน็ตทรูไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps - 10 Mbps

35 บาท 2 วัน+VAT=37.45

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8334*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 1 Mbps : 750 MB
 • FUP : 128 Kbps

45 บาท 2 วัน+VAT=48.15

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8336*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 2 Mbps : 1.2 GB
 • FUP : 128 Kbps

55 บาท 2 วัน+VAT=58.85

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8339*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 4 Mbps : 1.75 GB
 • FUP : 128 Kbps

75 บาท 2 วัน+VAT=80.25

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8340*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 6 Mbps : 2.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

85 บาท 2 วัน+VAT=90.95

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8341*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 10 Mbps : 3.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

ราย 7 วัน

เน็ตทรูไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbps - 10 Mbps

89 บาท 7 วัน+VAT=95.23

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8320*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 512 Kbps : 2.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

120 บาท 7 วัน+VAT=128.40

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8323*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 1 Mbps : 2.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

150 บาท 7 วัน+VAT=160.50

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8337*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 2 Mbps : 4.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

220 บาท 7 วัน+VAT=235.40

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8326*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 4 Mbps : 7 GB
 • FUP : 128 Kbps

270 บาท 7 วัน+VAT=288.90

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8329*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 6 Mbps : 9 GB
 • FUP : 128 Kbps

330 บาท 7 วัน+VAT=353.10

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8332*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 10 Mbps : 14 GB
 • FUP : 128 Kbps

ราย 30 วัน

เน็ตทรูไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbps - 10 Mbps

300 บาท 30 วัน+VAT=321

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8321*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 512 Kbps : 7.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

350 บาท 30 วัน+VAT=374.50

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8324*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 1 Mbps : 7.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

450 บาท 30 วัน+VAT=481.50

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8338*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 2 Mbps : 12.5 GB
 • FUP : 128 Kbps

650 บาท 30 วัน+VAT=695.50

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8327*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 4 Mbps : 20 GB
 • FUP : 128 Kbps

850 บาท 30 วัน+VAT=909.50

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8330*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 6 Mbps : 25 GB
 • FUP : 128 Kbps

1,100 บาท 30 วัน+VAT=1,177

สมัครคลิก
 • วิธีสมัคร
  กด *900*8333*17407612#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 10 Mbps : 33 GB
 • FUP : 128 Kbps